top of page
About Us

LEGALLSHIPS

Keeping your shipping business afloat!

OVER MIJ

Senior jurist met een aantoonbare langdurige en ruime ervaring op het gebied van nationale en internationale scheepsfinanciering, de financiering omvattend van bedrijfsmatig geëxploiteerde zeeschepen en binnenschepen, met registratie onder Nederlandse vlag en die buitenlandse vlaggen die gewoonlijk worden geaccepteerd door West-Europese banken, alsmede schepen in aanbouw op werven in Nederland en daarbuiten.

INHOUDELIJK

WAT WIJ DOEN

Gespecialiseerd in het (her)structureren van leningen en leningfaciliteiten en het opmaken en beoordelen van een veelheid van financieringsovereenkomsten en zekerheidsdocumenten, inclusief scheepshypotheekakten en bijbehorende documentatie.

Daarnaast omvat de ervaring het beheren van risico’s, bijzondere kredieten, verhaal en insolventie en de uitwinning van zekerheden, meer specifiek het arresteren van schepen en uitwinnen van scheepshypotheken in een veelheid van jurisdicties over de gehele wereld, het arrangeren van onderhandse verkopen en gedwongen verkopen bij openbare veiling, het afwikkelen daarvan en het nemen van vervolgmaatregelen, zoals doorhaling van bestaande registraties, verdeling van veilingopbrengsten, vaststellen van bevoorrechting van vorderingen en de verkoop, levering en registratie van ingekochte schepen.

SAMENVATTING

De dienstverlening omvat zowel het geven van juridisch en risico gerelateerd advies op bovengenoemde gebieden als het beoordelen en controleren van documentatie nauw verbonden met – of vallend binnen het bereik van – scheepsfinancieringsactiviteiten, zoals bouwcontracten, koopovereenkomsten en daaraan gerelateerde leveringsdocumenten.

KLANTEN

Potentiële opdrachtgevers zijn zowel scheepseigenaren en scheepvaartondernemingen, als banken, financiële instellingen, investeerders, “crowdfunding”-organisaties en andere geldverstrekkers.

Testimonials
Contact Us
ALGEMENE VOORWAARDEN
bottom of page